USLUGE

KARDIOLOGIJA

Kardiologija je oblast medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova.

Kao specijalista, kardiolog se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija.

Kardiolog Cardioimpuls klinike bavi se prevencijom, dijagnostikom koja uključuje test opterećenja, skenersku koronarografiju, ultrazvuk srca sa Color dopplerom i lečenjem kardiovaskularnih poremećaja. Na raspolaganju smo Vam i u trenutku kad imate akutan problem koji zahteva hitno rešavanje.

Usluge:
 • EKG
 • Ultrazvuk srca sa color dopplerom
 • Ergometrija (test opterećenja srca)
 • 24-satni monitoring EKG-a ( Holter EKG-a )
 • 24-satni monitoring krvnog pritiska(Holter krvnog pritiska)
 • priprema za  koronarografiju i stent
 • Intravenska terapija
 • Intramuskularna terapija
 • Medikamentozna konverzija ritma
ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi poremaćajima endokrinog sistema i njegovoim specifičnim izlučevinama – hormonima.

Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres. cardioimpuls klinika ima vrhunskog  profesora internistu-endokrinologa, stručnjaka za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja, osteoporozu, gojaznost, itd.

Usluge:
 • Sagledavanje  telesnog sastava i izračunavanja indeksa telesne mase, odnosno procenu stanja uhranjenosti, i određivanje procenta masnog tkiva, vode i suve supstance tela.
 • ​Ultrazvuk abdomena
 • ​Ultrazvuk štitaste žlezde
 • ​Laboratorijske analize – Laboratorijske analize krvi i urina rade se u skladu sa preporukom endokrinologa, a sa ciljem ustanovljavanja poremećaja funkcije žlezda sa unutrašnjim lučenjem (hipofize, štitaste, nadbubrežne žlezde, pankeasa, jajnika).
 • ​Endokrinološki testovi – Test opterećenja šećerom radi se sa ciljem otkrivanja latentnog dijabeta, kao i za otkrivanje dijabetesa u trudnoći.
GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterologija je disciplina Interne medicine. Naziv joj potiče od grčkih riječi gastros (stomak), enteron (creva) i logos (nauka). Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti jednjaka, želuca, tankog creva, debelog crijeva, tako i bolesti bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma.

Internisti – gastroenterolozi specijalisti su za funkcionalne i organske poremećaje sistema organa za varenje.

Uz kompletnu laboratorijsku dijagnostiku,  gastroenterologu na raspolaganju su i ultrazvučna i endoskopska dijagnostika (gastroskopija, MSCT kolonografija), itd.

Usluge:
 • Ultrazvuk abdomena
 • Gastroskopija u lokalnoj i opštoj anesteziji
 • Kolonoskopija bez, i u opštoj anesteziji
 • MSCT kolonografija
 • Laboratorijske analize
 • Test intolerancije na laktozu  – priprema
 • Intravenska terapija
 • Intramuskularna terapija
 • Klizma –  često se primenjuje kao terapijska mera u lečenju opstipacije (zatvora). Indikuje je lekar, i potom se prati njen efekat. Može se davati i kao deo pripreme za endoskopski pregled debelog creva.
NEUROLOGIJA

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema.

Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

USLUGE:
 • Glavobolja, bolovi u predelu lica
 • Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
 • Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
 • Iznenadni padovi bez gubitka svesti
 • Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
 • Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
 • Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
 • Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 • Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
 • Trnjenje jedne strane tela.
 • Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost, prolazna ili stalna
 • Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
 • Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
 • Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
 • Preterano zamaranje, bez drugog uzroka