Mobilni tim

NA TERITORIJI GRADA NIŠA I OKOLINE

LEKAR U KUĆNIM USLOVIMA

 • pregled lekara specijaliste sa ordiniranjem terapije
 • analiza labaratorijskih nalaza
 • ekg
 • holter ekg-a
 • holter krvnog pritiska

MOBILNA SESTRA

 • merenje krvnog pritiska,
 • merenje šećera
 • obrada površne rane
 • previjanje
 • davanje injekcije – intramuskularne
 • davanje injekcije – subkutane
 • davanje injekcije – intravenske
 • davanje infuzije
 • kataterizacija bešike i promena
 • EKG
 • uzimanje krvi
 • zdravstvena nega obolelih i nepokretnih i prevencija i tretman dekubita
 • uzimanje brisa za bakteriološki pregled

GERENTO DOMAĆICA

USLUGE PO SATU
 • čišćenje, provetravanje, održavanje higijene prostorije u kojoj boravi korisnik kao i održavanje u ostalim prostorijama na zahtev
 • priprema veša za mašinsko pranje, prostiranje opranog veša i peglanje
 • priprema jela, spremanje i serviranje
 • donošenje ogreva, čišćenje i loženje peći u prostoriji u kojoj korisnik boravi
 • nabavka namirnica, lekova i plaćanje računa korisnika
 • pomoć prilikom kupanja pokretnog korisnika
 • održavanje lične higijene, promena pelena, kupanje nepokretnog korisnika, promena ličnog i posteljnog rublja